Lacom-5assig

Lacom Kwaliteitsmeting

Verspanen

Verspanen in ferro of non-ferro is nooit een doel op zich. Efficiëntie voert bij Lacom altijd de boventoon. Daarop is de wisselwerking tussen mens en techniek 100% afgestemd. Zowel bij enkelvoudige, seriematige, samengestelde als gecombineerde activiteiten. Sommige seriematige producties draaien zelfs helemaal onbemand. Ons uitgebreide, moderne machinepark met draaibanken en bewerkingscentra koppelen we desgewenst aan complete transport- en besturingssystemen. Zo haken we snel en flexibel in op uw wensen.

Bij de discipline ‘Verspanen’ maakt Lacom onderscheid in draaien, frezen en multitasking.

Multitasking

Onze geavanceerde multitaskingmachines zijn zo geprogrammeerd dat ze een volledig onbemande nachtproductie voor hun rekening kunnen nemen. Lacom zet zo een flinke stap voorwaarts met het oog op flexibel produceren, cost/down produceren en kwaliteit/continuïteit waarborgen. Met een gewicht tussen de 15 -75 kg, een maximale diameter van 800 mm en een maximale lengte van 3000 mm is de ‘bandbreedte’ van de producten groot.

Frezen

De afdeling Frezen is uitgerust met geavanceerde 3D-meetsystemen. Zo monitoren en bewaken we tijdens het productieproces continu de kwaliteit van de maatvoering. Onze 5-assige freesbanken zijn erop ingericht om producten met een oppervlakte tot 1250 x 1250 millimeter, een dikte tot 700 millimeter en een gewicht tussen de 25 – 800 kilogram te bewerken. Robots nemen zonodig het beladen en onbemand produceren voor hun rekening. Hieraan liggen dezelfde motieven ten grondslag als bij multitasking.

Draaien

Gedurende de nacht is Lacom in staat om kleine series van complexe producten onbemand te produceren. Het 2- en 3-assig draaien van kleine series daarentegen vindt bemand plaats. Onze professionals voeren daarbij zelf de kwaliteitscontrole uit. Bij de discipline draaien hanteert Lacom als maximale maatvoering een diameter van 900 millimeter en een lengte van 3.300 millimeter.

Lassen

In de modern geoutilleerde constructieafdeling met state-of-the-art lasrobots voert Lacom meervoudige bewerkingen onder één dak uit. Een 9-assige lasrobot pendelt van het ene naar het andere werkstation. Intussen wordt een ander werkstation beladen met producten tussen de 20 – 1500 kilogram. Alle robots zijn hiervoor uitgerust met een zogenoemd gaskopzoek- en volgnaadsysteem. De automatiseringsgraad biedt tal van voordelen: korte instel- en doorlooptijden, hogere kwaliteitsborging, een grotere leverbetrouwbaarheid en lagere kosten.

Assembleren en testen

In toenemende mate kiezen onze klanten ervoor om kant-en-klare halffabrikaten – getest en wel – in te bouwen in het eindproduct. De afdeling Assemblage zorgt voor de ‘finishing touch’ van de verspaande en geconstrueerde onderdelen. Zo leggen we de laatste hand aan hoogwaardige producten. In een speciaal ingerichte ruimte assembleren en testen onze professionals een breed scala aan producten. Voorbeelden hiervan zijn: luchtsluizen, ventielblokken, omschakelventielen en hydraulische en pneumatische cilinders.

Logistieke dienstverlening

Uit kostenoverwegingen kiezen klanten ervoor om de eigen voorraad zo laag mogelijk te houden. Om de voorraad weer op peil te brengen is één telefoontje of mailtje voldoende. Met deze vorm van logistieke dienstverlening speelt Lacom in op de wisselende vraag van een groot aantal vaste opdrachtgevers. Ook is het mogelijk om het transport van eindproducten van A tot Z te regelen. Om u hierin te ontzorgen beschikt Lacom over een eigen huifoplegger en een transportbus.